دانلود آهنگ گل از امیر تتلو Goal - Amir Tataloo

دانلود آهنگ گل از امیر تتلو

امیر تتلو گل

از

به این پست امتیاز دهید.
دانلود آهنگ گل از امیر تتلو
۴٫۲
لینک های دانلود
کد آهنگ گل از امیر تتلو
متن آهنگ

امیر تتلو - گل

دروازبان تیم ما خودش ی شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه

نوک حمله پره مرده تیم ما قهرمانی رو دوره کرده

دروازبان تیم ما خودش ی شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه

نوک حمله پره مرده تیم ما قهرمانی رو دوره کرده

ی ستاره برای من سه ستاره برای ما که با دست خالی رسیدیم

منت نداره طلا که پاکه

ی ستاره برای این خاک ی ستاره برای ایران که بی ستاره شبامون گذشت ولی

جنگیدیم برای ایمان

از ی مرز پر گهر تا ی سکو پره از عشق پره از درد و غم بودو

پره از برخورد و تنش

پر از رنجو سختی و پره غم که تحمل کردمش ی طرف دره و جهنم

ی طرف قهرمان و پرش

دروازبان تیم ما خودش ی شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه

نوک حمله پره مرده تیم ما قهرمانی رو دوره کرده

ی گل برای من ی گل برای تو ی گل برای قلب شیر بچه های ما

ی گل برای مادر ی گل برای برای صلح

ی گل برای خستگیه نسل سایه ها ی گل برای کرد و لر و ترک و اسه غیرت

ی گل برای جشن بزرگ ی ملت

ی گل برای این همه بغض بی منت ی گل برای قهرمانی گل

برای عزت

دروازبان تیم ما خودش ی شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه

نوک حمله پره مرده تیم ما قهرمانی رو دوره کرده

دروازبان تیم ما خودش ی شیر ژیانه هافبکا نمیذارن برسی به خط میانه

نوک حمله پره مرده تیم ما قهرمانی رو دوره کرده